Welkom op mijn website!

Biografie

Lisa-Marie Billiet
02/12/1996
Geboren in Brugge

Ik volgde de opleiding om leerkracht PO te worden omdat ik al altijd zeer graag geschetst en geschilderd heb. Mijn inspiratie komt vanuit mijn eigen moeilijkheden en de dieren die zich binnenin ons verbergen.
Elk dier is te vergelijken met een karakter, de ogen spelen hierbij een grote rol want zelf zonder woorden kan je zien wat de bedoeling van het dier is. De echte ziel ligt in de ogen, zowel bij dier als mens.

Na een zware periode in mijn leven zat ik thuis met een zware depressie.
Toen heb ik de focus verlegd en weer meer beginnen schilderen. De schilderijen in op deze website tonen mijn weg terug naar liefde voor mezelf en vergiffenis.

Elk schilderij geeft een deel van dit verhaal weer en toont hoe ik omging met wat ik voelde. Ik noemde mijn eerste collectie “paint spots or tear drops” om te verwijzen naar het feit dat ik mijn tranen kon wegsteken achter de verf.